Helge å

StartsidaOm företagetVad kan vi göra för erProvtagningKontakta ossÖvrigt

Tjänster

Är det dags att uppdatera ert kontrollprogram? Se till så att de pengar som spenderas används på det mest effektiva sättet. Ta hjälp av MMk.s kompetens inom detta område. Vi har kunskap både om den biologiska/kemiska delen och lagstiftningen bakom myndigheternas beslut. Vi har dessutom mångårig erfarenhet av de praktiska aspekterna av provtagning.

MMk tar hand om hela kedjan från provtagning till rapportering till rätt myndighet. Vi transporterar proven till det laboratorium som ni vill använda och sköter kontakterna med detta.

Behöver ni hjälp med att hitta ett ackrediterat laboratorium? Vi vet var dom finns.

Har ni en gammal tipp som kanske eller kanske inte läcker, eller ett vattendrag som måste kontrolleras? MMk kan genomföra era vattenprovtagningar, enligt kontrollprogram eller vid plötsliga påkomna behov.

Behöver ni göra fältmätningar som att kontrollera konduktivitet, pH eller syrgas? MMk kan göra detta. Ni slipper ta in prover till ett laboratorium med extra kostnader som följd!

Vill ni lägga in era mätvärden i en databas så att man lätt kan plocka fram de värden som behövs just nu? MMk kan ta hand om detta åt er så ni kan lägga in mätvärden när de kommer och ta fram dem när ni behöver dem. Kontakta oss för mer information.

Något som intresserar just ert företag?

Kontakta MMk så kan vi lägga upp ett provtagningsprogram tillsammans. info(snabela)mmkonsult.se

 

 

 

Marin Miljökonsult utför bla följande

Upprättande av kontrollprogram och miljörapporter

Marina undersökningar

Miljötekniska undersökningar

  • Förorenad mark
  • Förorenat vatten

Miljödata, hantering, analys och rapportering

Provtagningar

  • Vattenprovtagningar
  • Markprovtagningar
  • Recipientprovtagningar
  • Lakvattenundersökningar
  • Sedimentprovtagningar

Kartläggning av föroreningar i avloppsnät

Kurser och föredrag om den marina miljön


©2022 Marin Miljökonsult info(snabela)mmkonsult.se